Hybr. white

Hybr. white

Eskimo

Gomer Waterer

Hachmann’s Picobello(S)

Herbstfreude

Madame Masson

Picotee

Schneeauge